Ontstaan
Door het steeds groeiend personen- en goederenvervoer op de lijn Antwerpen-Roosendaal werd op het einde van de 19de eeuw het grensstation Essen een belangrijk centrum van economische activiteit. Het station stelde hoe langer hoe meer mensen te werk: spoorwegpersoneel, douanebeambten, expediteurs. Velen van hen vestigden zich in de onmiddellijke nabijheid van het station. Horeca- en handelsbedrijven volgden zodat, daar waar voorheen slechts een paar boerderijen verspreid lagen, een nieuwe woonwijk ontstond die de geschiedenis in zou gaan als "De Statie".
Bij enkele mensen van het spoorwegpersoneel en vooral bij de expediteurs groeide in 1892 de idee om een muziekvereniging op te richten. Op 3 mei 1893 werd zij officieel gesticht en kreeg de naam "Les Amis de la Gare".
De start was voortreffelijk: een veertigtal muzikanten boden zich aan. Het waren bijna uitsluitend mensen die actief waren in en rond het station en die in de stationswijk woonden. Na korte tijd werd de naam veranderd in "De Verenigde Statievrienden".

Groei en Bloei
Men mag aannemen dat de activiteiten in de periode tot W.O.II zich vooral beperkten tot uitstappen in de eigen gemeente, het opluisteren van plaatselijke festiviteiten, processies en het inrichten van muziekavonden.
Onmiddellijk na de oorlog nam de harmonie de draad weer op : reeds op 6 juni 1948 behaalde zij de 1ste prijs in een marswedstrijd. In de jaren 50 en 60 behaalde zij de ene 1ste prijs na de andere. In 1967 promoveerde zij naar de Ereafdeling.
Na deze glansperiode kwam er in het begin van de zeventiger jaren een terugval. Het aantal muzikanten liep drastisch terug omdat het heel moeilijk was om jonge muzikanten aan te trekken.

Nieuwe Tijden
Na de oprichting van een muziekschool in Essen in 1970 kwam er verandering. Jonge muzikanten werden er op professionele wijze opgeleid. Onze harmonie speelde hierop in en in augustus 1979 werd gestart met een groep jonge muzikanten. Reeds op 1 mei 1983 nam deze Jeugdharmonie deel aan het 31ste Europees Muziekfestival voor de Jeugd in Neerpelt.
Na 25 jaar jeugdharmonie werd in 2005 beslist om deze groep muzikanten beter te profileren naar de buitenwereld toe. Het hoofddoel van deze groep is namelijk altijd al geweest om beginnende muzikanten klaar te stomen voor het grote orkest. Het is dan ook de bedoeling om na enkele jaren de stap te zetten naar de grote harmonie van De Verenigde Statievrienden. Bovendien mag deze groep ook regelmatig volwassen muzikanten verwelkomen die, net zoals de jongere muzikanten, minstens drie jaar een instrument bespelen. Vandaar dat de jeugdharmonie werd omgedoopt tot instaporkest. Tijdens het teerfeest van zaterdag 12 maart 2005 werd de nieuwe naam en het nieuwe imago van de groep ingehuldigd.
De jeugdharmonie wordt voortaan instaporkest genoemd en dit onder de klinkende naam: “MusicXpress”.